neděle 8. prosince 2013

Panorama z klubové výstavy * Kouzlo patchworku *.......

Mé milé,
v minulém příspěvku jsem vás zvala na klubovou výstavu * * Kouzlo patchworku *  všech klubových spolušvadlenek, v Lázních Bohdaneč u Pardubic.

A dnes vás zvu na tuto výstavu "virtuálně".......

Trochu informací k panoramatu :
rozklikněte, prosím, link a po jeho otevření a při pohybu s podržením levé strany vaší myšky, se 
můžete procházet po výstavě doleva, doprava, dolů i nahoru.
Dole, na vašem monitoru, uprostřed panorama, jsou šipky a znaky. Jsou určené k rozšíření 
i k pohybu v něm. Také znaménka plus a mínus - na přiblížení a oddálení.
V prostoru vašeho monitoru se objevují slova = zobrazit panorama = poklepem myškou na tato slova se vám otevře další panorama. 
Tím se přesunete na jiné místo v prostoru a zase si výstavu při otáčení můžete celou prohlížet, 
přiblížit či oddálit jednotlivé části.......


Panorama vytvořil můj syn. Nejen k mému navracení se ve vzpomínkách na uplynulý čas.......

Mé milé, mějte krásný a pohodový adventní čas.......